Heinrich Böll'ün "Çalışma ahlakını düşürme üzerine anekdot" adlı kısa Almanca hikayesini okur ve ardından şu soru üzerine felsefi bir tartışma yaparlar: Neden çalışıyoruz? Felsefi tartışma, soruların sorulduğu ve üzerinde düşünüldüğü, yargılayıcı olmayan ve açık uçlu bir alandır.

Zihin haritası (materyallere bakın), sorunun kapsamı hakkında genel bir bakış elde etmek için bir destektir. Hazırlık aşamasında, ekip lideri konuyu kendileri incelemek için kendi anlık fikirlerini ve çağrışımlarını zihin haritasına ekleyebilir. Bir rehber görevi görür ve bir konuşmada üzerinde çalışılması amaçlanmamıştır. Konuşma farklı bir yönde gelişebilir ve zihin haritasının alanını terk edebilir. Bununla birlikte, konuşma asıl sorudan çok uzaklaşırsa, zihin haritası sahaya geri dönmeye ve yeni bir yön almaya yardımcı olur. Konuşma lideri tarafından nihai özet için, konuşmanın gidişatı kabaca zihin haritasındaki anahtar kelimelere kaydedilmelidir..