Yaşadığınız ülkede Politik, Irksal, Dinsel, Cinsel baskılara maruz kaldığınızı veya  can güvenliğinizin tehlikede olduğunu gösteren belgelerle adlî makamlara başvurduğunuzda sığınma hakkı elde edersiniz. Böylece o devletin koruması altına girmiş olursunuz.
Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve İltica Sığınma Hakları Avrupa Birliği ülkelerine İltica ve Sığınma taleplerinde ''Dublin Anlaşması'' uygulanır. 2017 yılı itibari ile Dublin 3 yürürlükte olup ve halen iltica işlemleri Dublin 3’e göre yapılmaktadır. Dublin 3 kurallarına PDF olarak aşağıdaki linklerden ful erişebilirsiniz.
Diğer Dünya Ülkeleri İltica Sığınma Hakları Diğer dünya ülkelerine ilticalarda ise, her ülkenin kendi İltica ve Sığınma anlaşmaları geçerlidir.
Aşağıda iltica edilebilecek ülkeleri, başvuru şart ve imkanları ile bulabilirsiniz.

➤ Almanya
➤ Hollanda
➤ İngiltere
➤ Danimarka
➤ Fransa
➤ Avusturya