Mo Yan
Yu Hua
Cixin Liu
Wu Cheng
Yiyun Li
Yan Lianke
Jung Chang
Ling Ma