Aeroplane ile İlgili Cümleler

 Aeroplane Uçak anlamına gelen İngilizce bir İSİM kelimedir.


A jet aeroplane/airplane

Bir jet uçak


It takes seven to ten years to make a new aeroplane.

Yeni bir uçağın yapımı yedi ila on yıl alır.


Therefore, you have now got no aeroplanes of any real value at all.

Bu nedenle artık gerçek değeri olan hiçbir uçağınız yok.


Where would the aeroplanes come from if their demands had been granted?

Talepleri kabul edilseydi uçaklar nereden gelecekti?


It will be a very expensive bargain for us, even if we get these aeroplanes for the contract price of $150 million.

Bu uçakları 150 milyon dolar kontrat bedeline alsak bile bizim için çok pahalı bir pazarlık olacak.