Advise ile İlgili Cümleler

 Advise öğüt vermek, tavsiye ve öneride bulunmak, tavsiye etmek, bildirmek, bilgi vermek anlamlarına gelen İngilizce bir FİİL kelimedir.


His doctor advised him to take time off work.

Doktoru ona işten izin almasını / çalışmaya ara vermesini tavsiye etti.


The government is advising against travelling in the area.

Hükümet bölgeye seyahat edilmemesini tavsiye ediyor.


They were advised of their rights.

Hakları konusunda bilgilendirildiler.


My lawyer advised me not to speak to any journalists.

Avukatım bana hiçbir gazeteciyle konuşmamamı tavsiye etti.


This letter is to advise you of our interest in your proposal.

Bu mektup teklifinize ilgi duyduğumuz konusunda sizi bilgilendirmek içindir.