Advantage  avantaj, üstünlük, yarar, bir şeyden fayda/avantaj sağlamak,birinden/birşeyden çıkar elde etmek/çıkarını gözetmek anlamlarına gelen bir İngilizce isim kelimedir.

One of the advantages of living in town is having the shops so near.

Şehirde yaşamanın avantajlarından biri de mağazaların çok yakında olması.


These new routes will give the airline a considerable advantage over its competitors.

Bu yeni rotalar havayoluna rakiplerine göre önemli bir üstünlük sağlayacak.


If we could start early it would be to our advantage.

Eğer erken başlayabilirsek bu bizim yararımıza olur.


I thought I'd take advantage of the sports facilities while I'm here.

Buradayken spor olanaklarından faydalanırım diye düşündüm.