Advanced ile İlgili Cümleler

 Advanced  gelişmiş, bir üst aşamaya çıkmış, ileri düzeyde, ileri, gelişmiş anlamlarına gelen İngilizce bir sıfat kelimedir.

An advanced computer course.

İleri düzey bir bilgisayar kursu.


The patient was in the advanced stages of the illness.

Hasta, hastalığının ileri evresindeydi.


Advanced Technology

İleri teknoloji