Adult ile İlgili İngilizce Cümleler

 Adult, yetişkin, erişkin kişi ya da hayvanları tanımlarken, yine yetişkin kitabı, film ve seks içeren şeyleri söylerken, biri için olgun, aklı başında diye tanım yaparken kullandığımız İngilizce Sıfat - Adjective bir kelimedir.


He's an adult now.

O artık yetişkin biri.


An adult male rat.

Yetişkin bir erkek sıçan.


Adult Education

Yetişkin Eğitimi


This is a book with adult content.

Bu bir yetişkin içeriğe sahip bir kitap.


Adult books, films, etc show naked people or sexual acts and are not for children.

Yetişkinlere yönelik kitaplar, filmler vb. çıplak insanları veya cinsel eylemleri gösterir ve çocuklara yönelik değildir.