Add ile İlgili İngilizce Cümleler

Add kelime anlamı eklemek ilave etmektir ve bir eylem bildiren fiildir.


İlave etmek, katmak

Add the eggs to the cream.

Yumurtaları kremaya ekleyin.

Could you add apples to your shopping list?

Alışveriş listenize elma ekleyebilir misiniz?


Seviyesini veya miktarını artırmak

There's the service charge which adds another ten percent to the bill.

Faturaya yüzde on ekleyen bir başka servis ücreti var.

His voice just adds to his appeal.

Sesi çekiciliğini artırıyor.


Sözle ilavede bulunmak

She said she liked him but added that he was difficult to work with.

Onu sevdiğini ancak birlikte çalışmanın zor olduğunu ekledi.