Robin Hood, İngiliz halk hikâyelerinde mevcut olan bir hayduttur. Robin Hood hakkındaki birçok kaynak, onu en çok Fulk Fitzwarin isimli bir Norman soylusunun Kral John'a karşı çıkarak haydut olmasıyla bağdaştırır.

Robin Hood, İngiliz halk hikâyelerinde -12. yy.'da ortaya çıktığı tahmin edilen, mevcut olan, belki gerçek olan bir hayduttur.
Robin Hood hakkındaki birçok kaynak, O'nu en çok Fulk FitzWarin isimli bir Norman soylusunun Kral John'a karşı olup haydut olmasıyla bağdaştırır.
İlk Robin Hood hikâyelerinde haydudun düşmanı şeriftir, ancak şerif bu role sadece görevi vesilesi ile katılmaktadır.