Qualification

kualfikeyşın

vasıf, beceri

Qualify

kulıfay

yeterli hâle gelmek/getirilmek; yeterli bulmak/bulunmak

Quality

kualitiy

kalite, nitelik, vasıf

Quantity

kuantitiy

nicelik, miktar, sayı, çokluk

Quarter

guartıı

çeyrek, dörtte bir

Quarterly

gurtıliy

yılda dört kez olan; üç ayda bir olan

Queen

kuiynn

kraliçe

Question

kuesçiıyn

soru, sual

Quick

kuiygk

çabuk, hızlı

Quiet

kuayt

sessiz, sakin

Quit

kuit

iş veya okuldan uzun süreli ayrılmak, terketmek, istifa etmek

Quite

kuayt

bayağı, oldukça, epey

Quiz

kuiyz

bilgi yarışması

Quotation

koteyşın

alıntı, aktarma, iktibas

Quote

kuot

alıntı yapmak, aktarmak