Oak

ook

meşe

On

an

üzerinde

One

wan

bir

Operate

opıreyt

çalışmak

Operation

opıreyşın

1.operasyon  2.ameliyat

Operator

opıreytır

operatör

Optimist

aptimist

iyimser

Orange

orınc

1.portakal 2.turuncu

Order

oordır

1.emir 2.sipariş 3.düzen, sıra

Ordinary

oodnri

sıradan, normal

Organ

orgın

1.org 2.organ 3.organizasyon, kuruluş

Organize

orgınayz

organize etmek

Origin

oricin

köken, orijin

Other

adır

diğer

Otherwise

adırwayz

1.başka türlü  2.yoksa,aksi taktirde

Ought

oot

..meli ..malı eki

Out

aut

dışarı

Out-Of-Date

aut ov deyt

modası geçmiş, eski

Outline

autlayn

ana hat, özetlemek

Output

autput

çıktı

Oven

avn

fırın

Over

ouvır

1.üstünde  2.bitmek

Overcome

ouvıkam

üstesinden gelmek

Owe

ou

borçlu olmak

Owner

ounır

sahip

Ox

oks

boğa