Notes from the Underground  - Yeraltından Notlar veya Yeraltı Dünyasından Mektuplar olarak da çevrilen Yeraltından Notlar, Fyodor Dostoyevski'nin 1864 yılında yazdığı bir kısa romandır ve birçok kişi tarafından ilk varoluşçu romanlardan biri olarak kabul edilir.

Anlatıcı, ütopik toplumun acıyı ve acıyı ortadan kaldırdığını ancak insanın mutlu olmak için her ikisini de arzuladığını ve onlara ihtiyaç duyduğunu gözlemliyor. Toplumdaki acı ve ıstırabın ortadan kaldırılmasının insanın özgürlüğünü elinden aldığını savunuyor. Toplumun zulmünün, insanların acıdan inlemelerine ve acılarını başkalarına yaymalarına neden olduğunu söylüyor.