Middlemarch, Taşra Hayatı Üzerine Bir Araştırma, George Eliot olarak yazan İngiliz yazar Mary Anne Evans'ın bir romanıdır. İlk olarak 1871 ve 1872'de sekiz bölüm (cilt) halinde ortaya çıktı. 1829-1832 yılları arasında kurgusal bir İngiliz Midland kasabası olan Middlemarch'ta geçen film, birçok karakterin yer aldığı farklı, kesişen hikayeleri takip ediyor. Sorunlar arasında kadının statüsü, evliliğin doğası, idealizm, kişisel çıkar, din, ikiyüzlülük, siyasi reform ve eğitim yer alıyor. Komik unsurlara rağmen Middlemarch, tarihi olayları kapsayacak şekilde gerçekçiliği kullanıyor: 1832 Reform Yasası, ilk demiryolları ve Kral IV. William'ın tahta çıkışı. Hoş karşılanmayan değişimle karşı karşıya kalan yerleşik bir topluluktaki zamanın tıbbına ve gerici görüşlere bakıyor. Eliot, romanı oluşturan iki parçayı 1869-1870'de yazmaya başladı ve 1871'de tamamladı. İlk incelemeler karışıktı, ancak artık geniş çapta onun en iyi eseri ve en büyük İngiliz romanlarından biri olarak görülüyor.