Kudos

küdos

şeref, teşekkür

Kink

kingk

ilginçlik

Kiosk

kiyoks

büfe

Kiss

kis

öpücük

Kit

kit

malzeme, ekipman

Kid

kid

çocuk

Kitchen

kiçiınn

mutfak

Kook

kuug

acaip, çılgın

Kick

kigk

tekme atma, tekmeleme

Kicker

kikır

vurucu, atıcı

Keyboard

kiyybord

klavye

Key

kiyy

anahtar, kilit

Kidnap

kitneap

kaçırma

Kiln

kilnn

taş fırın

Kingdom

kindım

kırallık

Kinship

kinşiıp

akrabalık

Kidney

kidniıy

böbrek

Know

nouv

bilmek

Knot

nout

düğüm

Knee

niiy

diz

Kernel

körnıl

çekirdek

Keen

kiynn

hevesli

Keep

kiyp

elde tutmak, korumak, devam ettirmek

Keeper

kiypıır

kaleci

Knife

nayf

bıçak

Kettle

ketıl

su ısıtıcısı