Ice-Cream

ays kriim

dondurma

Import

import

ithal etmek

Implement

implimınt

uygulamak, kanun sistem plan vs gibi

Immune system

imiyun sistım

bağışıklık sistemi

Improvement

impruuvmınt

gelişme

In

in

1.içinde, içeri, içerde, içeriye  2.popüler

In Order To

in ordır to

amacıyla, maksadıyla

Incident

insidınt

olay (önemsiz olay)

Income

inkım

gelir

Incorrect

ınkırekt

hatalı, yanlış

Increase

inkriiz

artmak

Incredible

inkredıbl

inanılmaz, büyüleyici

Indoor

indor

ev içinde, içerde

Inferior

infiıriır

aşağılık

Influence

ınfluıns

etki, etkilemek

Inform

infoom

bilgi vermek

Informal

infoomıl

resmi olmayan,gayrı resmi

Information

infımeyşın

bilgi, enformasyon

Inhale

inheyıl

nefes almak,içine çekmek, solumak

Injure

incır

incitmek

Ink

ink

mürekkep

Inn

in

1.han  2.motel

Inquire

inkwayr

araştırmak

Inquiry

inkuaıri

soru

Insect

insekt

böcek

Inside

insayd

içerisi

Insist

insist

ısrar etmek

Inspect

inspekt

incelemek

Inspector

inspektır

müfettiş

Install

instol

yerleştirmek

Instance

instıns

örnek

Instead Of

insted ov

yerine

Institute

instıtüut

enstitü,kuruluş

Instruction

instrakşn

yönerge;talimat

Instrument

instrumınt

enstrüman

Intelligent

intelicınt

zeki

Intend

intend

planlamak, maksat, niyet

Intention

intenşın

plan

Interest

interest

1.ilgi duymak, enterese olmak 2. faiz

Interesting

intresting

ilginç

Intermediate

intımidiıt

arada

intimacy

intimesiy

samimiyet, içli dışlı olma, yakınlık

Interpret

intörprıt

çeviri, yorumlamak

Interrupt

intırapt

durdurmak, kesmek(bir süre için), araya girmek

Interval

ıntıvl

aralık, ara

Into

intu

içine

Invalid

invelid

geçersiz

Invent

invent

icat etmek, bulmak (buluş)

Invest

invest

yatırım yapmak

Investigate

ınvestıgeyt

araştırma yapmak,çalışmak

Invite

ınvayt

davet etmek

Iron

ayrın

1.demir  2.ütü

Irregular

ıregulır

düzensiz

Island

aylınd

ada

Issue

işuu

1.baskı 2.konu 3.vermek