Fantastic

fentestik

harika, olağandışı

Far

far

uzak

Fare

feır

ücret (tren,vapur vb. için)

Farm

fam

çiftlik

Fashion

feşn

moda

Fate

feyt

kader

Faultless

foltlıs

kusursuz

Faulty

folti

kusurlu

Favour

feyvır

lehinde, taraf tutmak

Favourite

feyvrıt

en sevilen, favori

Feather

fedır

tüy (kuş tüyü)

Fee

fii

harç, ücret (okul, avukat, doktor v.b)

Feed

fid

beslemek

Fellow

felıu

arkadaş (kendisine benzeyen), adam

Fence

fens

çit

Fetch

feç

gidip getirmek

Fever

fivır

ateş (vücut)

Few

füu

az, bir kaç

Field

fiild

alan

Figure

figır

1.sayı 2.şekil, vücut

File

fayl

1.dosya 2.törpü 3.sıra

Fill

fil

doldurmak

Film

film

film

Final

faynl

son

Finance

faynens

finans

Find

faynd

bulmak

Fine

fayn

1.iyi, ince, küçük  2.para cezası

Finger

fingır

parmak

Finish

finiş

bitim, bitmek

Fire

fayır

1.yangın, ateş etmek, ateş 2.işten kovmak

Firm

förm

1.sert 2.firma

First

först

birinci, ilk

Fish

fiş

balık

Fit

fit

1.uymak, uygun  2.ani hastalık

Fix

fiks

yapıştırmak, tamir etmek, sabit

Flag

fleg

bayrak

Flake

fleyk

tane (snowflake : kar tanesi)

Flame

fleym

alev

Flash

fleş

ışık birden parlamak şimşek gibi

Flat

flet

1.düz  2.daire (apartman katı)

Flavour

fleyvır

tat lezzet

Flesh

fleş

et (derinin altındaki)

Flight

flayt

uçuş

Float

flout

yüzmek, batmamak (mantar)

Flock

flok

sürü

Flood

flad

sel

Floor

floor

yapının tabanı, kat

Flour

flauır

un

Flower

flauır

çiçek

Fly

flay

1.uçmak  2.sinek

Fog

fog

sis

Fold

fould

katlamak

Follow

folou

izlemek, takip etmek

Fond

fond

hoşlanmak, memnun olmak

Fool

fuul

1.aptal  2.aptalca davranmak  3.kandırmak

Foolish

fuuliş

aptalca

Foot

fuut

ayak

For

for

için

Forbid

forbid

yasaklamak

Force

fors

zorlamak, zor, fors

Forecast

forkast

tahmin

Forehead

forıd

alın

Forest

forıst

orman

Forget

fıget

unutmak

Forgive

fıgiv

bağışlamak, affetmek

Fork

fork

çatal

Form

form

şekil, şekillendirmek, form

Former

formır

önceki zaman

Fortnight

fortnayt

iki hafta, ondört gün

Fortune

forçın

1.servet  2.alın yazısı 3.talih

Foundation

faundeyşın

1.temel 2.vakıf

Fountain

fauntın

fıskiye

Fountain-Pen

fauntın pen

dolma kalem

Fox

foks

tilki

Frame

fıreym

çerçeve

Free

fırii

özgür, rahat, serbest, serbest bırakmak

Free

fırii

bedava, ücretsiz

Freedom

friidımı

özgürlük

Freeze

fıriyz

donmak

Fresh

fireş

taze

Friday

fıraydey

cuma

Friendly

firendliy

dostça

Fright

fırayt

korku

Frighten

fıraytın

korkutmak

Frog

fırog

kurbağa

From

fırom

(...den,  ...dan) eki

Front

fırant

ön

Frown

fıraun

kaşını çatmak,memnun olmamak

Fruit

furud

meyve

Fugitive

fiucitif

kanun kaçağı

Full

ful

dolu, tamamen

Fun

fan

eğlence

Fund

fand

fon, kullanabilinir mali kaynak

Funny

fani

1.komik  2.garip

Fur

för

kürk

Furnish

förniş

döşemek

Further

fördır

daha