Andersen’s Fairy Tales  İlk Koleksiyon, Hans Christian Andersen'ın dokuz masalından oluşan bir koleksiyon. Masallar C. A. Reitzel tarafından üç bölüm halinde yayınlandı. Mayıs 1835 ile Nisan 1837 arasında Danimarka'nın Kopenhag kentinde doğdu ve Andersen'in peri masalı türündeki ilk girişimini temsil ediyor.

Üç kitapçığın dokuz hikâyesi bir araya toplanıp tek ciltte basıldı ve yetmiş iki şilin fiyatına satıldı. Ciltte bir başlık sayfası, içindekiler tablosu ve Andersen'in bir önsözü yayınlandı.