Add eklemek, katmak, artırmak, ilave etmek, toplamak, karıştırmak

(Fiil)

Could you add apples to your shopping list?

Alışveriş listenize elma ekleyebilir misiniz?

She said she liked him but added that he was difficult to work with.

Onu sevdiğini ancak birlikte çalışmanın zor olduğunu da ekledi.

There's the service charge which adds ten percent to the bill.

Faturaya yüzde on ekleyen servis ücreti var.