İngilizce Ayı Tanıtımı | İngilizce Kısa Hikaye

İngilizce Ayı Tanıtımı | İngilizce Kısa Hikaye


 There are 8 different kinds of bears – Americanblack bears, polar bears, giant panda bears, Asiatic black bears, sloth bears, spectacled bears, sun bears and brown bears which are also known as grizzly bears.

Bears are fast runners, excellent swimmers and good climbers.- Ayılar hızlı koşarlar, mükemmel yüzücüder ve iyi bir tırmanıcıdırlar.

They may look cute, but this animal is dangerous- Sevimli görünebilierler ama bu hayvanlar tehlikelidirler.

Bears are solitary animals . Only mother and cubs live together.-Ayılar yalnız yaşayan hayvanlardır. Sadece anne ve yavru ayılar bir arada yaşarlar.

Cubs of bears love to play. Because, playing teaches them hunting skills.-Ayıların yavruları oyun oynamayı severler. Çünkü oyun oynamak onlara avlanmayı öğretir.

Bears sleep all winter. This sleep is called “hibernation” . Thay don’t eat and drink during this time.- Ayılar bütün kış boyunca uyurlar. Bu uykuya “kış uykusu” denir. Bu zaman içinde ayılar yemek yemez ve su içmezler.

Bears like honey. They also eat plants, leaves, fish ,birds and mammals.- Ayılar baldan hoşlanırlar. Aynı zamanda bitki , ağaç yaprakları, balık , kuşlar ve memeli hayvanlarıda yerler.