İltica ve Sığınma Hakkı nedir?
''Yaşadığınız ülkede Politik, Irksal, Dinsel, Cinsel baskılara maruz kaldığınızı veya yaşam koşullarının elverişli olmadığını ve can güvenliğinizin tehlikede olduğunu gösteren belgelerle, İltica ve Sığınma hakkı veren ülkelerin adlî makamlarına başvurduğunuzda, durumunuz o ülkenin ilgili komisyonlarınca incelenir ve eğer kabul görürseniz sığınma hakkı elde edersiniz. Böylece o devletin koruması altına girmiş olursunuz.

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve İltica Sığınma Hakları Avrupa Birliği ülkelerine İltica ve Sığınma taleplerinde ''Dublin Anlaşması'' uygulanır. 2017 yılı itibari ile Dublin 3 yürürlükte olup ve halen iltica işlemleri Dublin 3’e göre yapılmaktadır. Dublin 3 kurallarına PDF olarak aşağıdaki linklerden ful erişebilirsiniz.

Diğer Dünya Ülkeleri İltica Sığınma Hakları Diğer dünya ülkelerine ilticalarda ise, her ülkenin kendi İltica ve Sığınma anlaşmaları geçerlidir.

➤ Fransa
➤ İspanya
➤ Portekiz
➤ İrlanda
➤ Lüksemburg
➤ Belçika
➤ Finlandiya
➤ Norveç
➤ İsveç
➤ İsviçre
➤ Litvanya
➤ Letonya
➤ Estonya
➤ Slovakya
➤ Çekya
➤ Malta
➤ İtalya
➤ Polonya
➤ Japonya
➤ Dominika
➤ Singapur
➤ Amerika
➤ Kanada
➤ Avustralya
➤ Yeni Zelanda
➤ Kuveyt
➤ Vanuatu
➤ Yunanistan
➤ Türkiye