For ve Since Arasındaki Fark
For ve since, İngilizce'de zaman dilimini ifade etmek için kullanılan iki yaygın edattır. Her ikisi de geçmiş zamanla ilgili olsa da, farklı anlamları ve kullanımları vardır.

For:

Bir zaman diliminin süresini belirtmek için kullanılır. Bu zaman dilimi geçmiş, şimdiki veya gelecekte olabilir.
Bir eylemin ne kadar sürdüğünü veya ne kadar zamandır devam ettiğini ifade eder.
Genellikle belirli bir zaman aralığı ile kullanılır (örneğin, saatler, günler, haftalar, aylar, yıllar).

Örnekler:

I have been studying English for two years. (İki yıldır İngilizce öğreniyorum.)
She has worked at the same company for 10 years. (10 yıldır aynı şirkette çalışıyor.)
We are going to stay in Paris for a week. (Paris'te bir hafta kalacağız.)

Since:

Bir eylemin başlangıç noktasını belirtmek için kullanılır. Bu başlangıç noktası geçmişte olabilir.
Genellikle belirli bir zaman noktası ile kullanılır (örneğin, belirli bir tarih, saat veya olay).
Bir eylemin ne zamandan beri devam ettiğini veya ne zamandan beri gerçekleştiğini ifade eder.

Örnekler:

I have not seen my friend since last summer. (Geçen yazdan beri arkadaşımı görmedim.)
He has been living in Istanbul since 2015. (2015'ten beri İstanbul'da yaşıyor.)
How long have you been waiting? (Ne zamandır bekliyorsun?)

Özetle:

For, bir zaman diliminin süresini veya bir eylemin ne kadar sürdüğünü ifade etmek için kullanılır.
Since, bir eylemin başlangıç noktasını veya ne zamandan beri gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır.
Hangi edatı kullanacağınıza karar verirken, neyi ifade etmek istediğinizi düşünün. Bir zaman diliminin süresini mi yoksa bir eylemin başlangıç noktasını mı ifade etmek istiyorsunuz

For and Since ile kullanılan İngilizce Zamanlar