In het volgende onderzoek zullen enkele rituele teksten uit Assur, namelijk de takultu-teksten III R. 66 en KAR 214, worden behandeld, met het doel het typisch assyrische ritueel van het godenmaal of täkultufeest te reconstrueren. In de laatste decenniën is men steeds meer gaan letten op de verschillen tussen de assyrische en babylonische wereld enéén van de terreinen, waarop de eigenaardigheid van de Assyriër blijkt, is die van het ritueel, aan een onderdeel waarvan dit onderzoek is gewijd. Vooral KARL MÜrrer heeft bij de behandeling van rituele teksten uit Assur baanbrekend werk verricht, en in het vervolg zal dan ook vaak naar zijn studie over het assyrische ritueel in MVAG 41/3 van 1937 worden verwezen, waarin met name de eerste tekst, die volgens hem een kroningsritueel beschrijft, ons interesseert. Helaas heeft deze in 1945 overleden geleerde zijn voornemen een tweede deel hieraan toe te voegen niet meer kunnen uitvoeren.