Affair mesele, bilhassa kötü olay/mesele, hadise, yasak cinsel ilişki (evli olmayan iki kişi arasında) sorun anlamlarına gelen İngilizce bir İSİM kelimedir.


The government's handling of the affair has been widely criticized.

Hükümetin meseleyi ele alış biçimi geniş çapta eleştirildi.


He has an affair with a woman at work.

İş yerinde bir kadınla ilişkisi var.


The Suez affair.

Süveyş meselesi/sorunu