Aerial anten, tv veya radyo alıcısı anlamları ile İSİM hava ile ilgili havadan gelen, hava, havadan alınmış anlamları ile SIFAT bir İngilizce kelimedir.  


A television aerial.

Bir televizyon anteni.


Television aerials are no longer used today.

Televizyon antenleri günümüzde artık kullanılmamaktadır.


An aerial photograph/view

Havadan bir fotoğraf/görüntü