Address ev, işyeri vb gibi yerlerin yer tarifini bildiren veya bir kişi veya şeyi konuşmalarımızda ima eden veya göstermede kullanılan hem isim hem fiil bir İngilizce kelimedir.


What is postal address Birol ?

Birol'un posta adresi nedir?


We have to address the issue before it gets worse.

Sorun daha da kötüleşmeden çözmeliyiz.


Today Birol will be addressing a major conference in Istanbul.

Birol bugün İstanbul'da büyük bir konferansta konuşma yapacak.


Do you think I should address him as 'Mr Cakir' or 'Birol'?

Sizce ona 'Çakır Bey' mi yoksa 'Birol' diye mi hitap etmeliyim?