Website İçerik Çalışma

Website İçerik ÇalışmaBİROLCAKİR.NET

İÇERİK-ÇALIŞMA

İçerikler Birolcakir.Net web sitesine eklenir, Birolcakir.Net Google Blogger, Google Drive ve Google Arama alt yapısı kullanmaktadır. İçerik Üreticisi kişilerin azami derecede, Google Blogger, Google Drive ve Google Aramayı kullanabilmeleri gerekmektedir. İçerik Üreticisi adaylarına Birolcakir.Net sitesi üzerinden Blogger editör yetkisi verilir. 

İçerik Üreticisi Editörler Dünya üzerinde en çok konuşulan diller başta olmak üzere PDF, Word, Excel, PowerPoint, Doc, Xls gibi formatlarda içerikler üretir veya açık kaynak ve izin verilmiş üretilmiş içerikleri Birolcakir.Net’e ekleme işlemini yapar.İçerik üreticisi editörlere eklenecek konu ve dil düzenli olarak e-posta ile verilir.

Hazırlanacak içerikleri Google, Wikipedia veya resmi devlet kurum, okul, üniversite vb. sitelerden elde edilir. Bu içerikler kişi ve kurumlar tarafından indirme ve yayınlanmasına izin verilen içerikler olmalıdır. Bu içerikler salt haliyle diğer sitelerden alınıp kopyalama şeklinde olmaz. İçerik Üreticisi Editörler kendi yorum ve tasarımlarını katarak ekleme işlemini yaparlar.


Örnek İçerik;

____________________________________________________________________________

Anna Karina PDF

Anna Karenina, Lev Tolstoy tarafından yazılmış,1873-1877 yılları arasındaki döneminde, bölümler hâlinde basılmış roman. 125 farklı yazarın belirlediği bir listede zamanımıza kadar yazılmış en iyi roman olarak görülmüştür. Eser, 1870'lerin Rusya'sında, toplumun üst sınıfına mensup kimseler arasında yaşanan birbirinden bağımsız iki aşk macerasını anlatır. Olaylar Moskova'da, Sankt-Peterburg'da ve asilzadelerin yazlık malikanelerinde geçer. Romanda dürüst bir evliliğin mutluluğu ile yasak bir ilişkinin düş kırıklıkları karşılaştırılır; sadakat, tutku, kıskançlık gibi temalar işlenir; bir yandan da o dönemde Rusya’da kadınların durumu, eğitim reformu gibi konular dile getirilir.

Anna Karina PDF İndir


______________________________________________________________________________


ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Ücretlendirme

Herhangi bir dilde bir konuyu veya çalışmayı içeren bir PDF, Word, Excel, PowerPoint, Doc veya Xls çalışmasının ekleme fiyatı 4TL’dir.

Ödeme Şekli

Ödemeler içerik üreten editörün o günkü çalışması bittikten sonra kendisine EFT yolu ile ödenir. Ekleme yapan içerik üreticisi günlük 1 tanede içerik üretebilir, 100 tanede üretebilir, ödeme talep etmesi için bir limit yoktur. Gün içinde ürettiği içeriklerin linkleri toplu halde e-posta ile Birolcakir.Net’e yollar ve ödeme talep eder. Yollanan linkler ve çalışmalar incelenir ve kendisine verilen konu/içerik ile aynı şekilde ise ödemesi hemen yapılır. Eksik veya tamamlanması gereken kısım ve bölümler var ise, kendisine e-posta ile bildirilir ve içerik üreticisi tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve düzletme maili atarak yeniden ödeme talep eder ve bu şekilde ödemesi yapılır.

Birolcakir.Net ile çalışmak isteyen aday İçerik Üretici Editörler, birolx@live.com adresine kendilerini tanıtan kısa bir e-posta ve çalışma taleplerini yollayabilirler.