Hangar

hengır

hangar, uçak hangarı

Hardly

hardli

zorla, iyi değil

Harm

harm

zarar,kötülük

Hat

het

şapka

Have

hev

sahip olmak

Hawk

hovk

1.atmaca 2.el arabasıyla satmak, seyyar satıcılık

Hazard

hezırd

tehlike, risk

Head

hed

baş, kafa

Hear

hiir

duymak

Heart

hart

1.kalp  2.kupa (oyun kartlarında)

Heat

hiit

ısı

Heavy

hevi

ağır

Heel

hiıl

topuk

Heir

eır

mirasçı

Hell

hel

cehennem

Help

help

yardım, yardım etmek

Hen

hen

dişi kuş, piliç,tavuk

Hero

hiro

kahraman

Hiccup

hikap

hıçkırık

Hide

hayd

saklanmak, saklamak

High

hay

yüksek

Hijack

haycek

korsanlık yapmak (uçak,araba,v.s.)

Hijacker

haycekır

korsan, eşkıya

Hill

hil

tepe, yokuş

Hire

hayır

kiralamak (taşınabilir nesneleri,araba,tv, v.b )

History

histri

tarih

Hit

hit

darbe, çarpmak, popüler (hit)

Hitch-Hike

hiçhayk

otostop yapmak

Hobby

hobi

hobi

Hold

hold

tutmak, kavramak

Hole

hol

delik

Holiday

holidey

tatil günü

Hollow

halou

boş (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)

Home

hom

ev, yuva

Honest

anıst

dürüst

Honey

hani

bal,canım, sevgilim

Honeymoon

hanimuun

balayı

Honour

anır

onur

Hop

hap

sıçramak, zıplamak ,sekmek

Hope

houp

umut

Hopeless

houplıs

umutsuz

Horizon

hırayzın

ufuk

Horn

horn

1.boynuz 2.korna

Horrible

haribl

korkunç

Horse

hors

at

Hospital

haspitl

hastane

Host

houst

ev sahibi (konukları olan)

Hostage

hastıc

esir, rehine

Hostel

hastl

öğrenci, turist konaklama yeri

Hot

hat

1.sıcak 2.acı ( yemekte )

Hotel

houtel

otel

Hour

auır

saat

Hourly

auıli

saat başı

House

haus

ev

Hover

havır

havada kalmak

However

hauevır

her şekilde

Hum

ham

vızıldamak, dudak kapalı şarkı söylemek

Humble

hambl

alçak gönüllü

Humour

hüumır

güldürü, mizah

Hungry

hangri

Hunt

hant

avlamak

Hurry

hari

acele etmek

Hurt

hört

yaralamak, yaralanmak