Gift

gift

1.armağan  2.yetenek

Gipsy

cipsi

çingene

Glad

gled

memnun

Glass

glas

cam, bardak

Go

go

gitmek

Goat

gout

keçi

God

gad

tanrı

Golden

gouldın

altından

Goldfish

gouldfiş

akvaryum balığı

Good-Looking

gud luking

iyi görünümlü, yakışıklı

Goose

guus

kaz

Gosh

goş

hayret!...

Graduate

grecueyt

mezun (üniversite mezunu)

Grain

greyn

tanecik ( kum,buğday v.s.)

Grand

grend

büyük, zevkli

Grape

greyp

üzüm

Grass

gres

1.ot, çim 2.muhbir ,ispiyoncu

Grave

greyv

1.mezar 2.kötü, önemli

Great

greyt

büyük, çok, çok iyi

Green

griin

1. yeşil 2.tecrübesiz ,toy

Greeting

griiting

kutlama

Grey

grey

gri

Grill

gril

ızgara mangal

Grip

grip

sımsıkı tutmak  denetim, güç kontrol

Grocer

grousır

bakkal

Ground

graund

yer, toprak

Group

gruup

gurup, topluluk

Guard

gard

koruma, muhafız, nöbetçi

Guerrilla

gırilı

gerilla

Guess

ges

tahmin etmek

Guest

gest

konuk

Guide

gayd

rehber, rehberlik etmek

Gum

gam

1.yapışkan 2.diş eti

Gun

gan

silah