Başvuru Şartları

  En az  6 ayın üzeri Dil kursu, Mesleki eğitim kursu, Lise eğitimi, Üniversite eğitimi, Yüksek lisans veya Doktora eğitim paketi satın almak
  Dil ve Mesleki eğitim başvurularında, 25 yaş ve üstü iseniz, bunu sağlam belgelerle ispat etmek
➤ İlk yıl kendinizi geçindirecek bir blokeli hesap göstermek
➤ Kapsamlı sağlık sigortası yaptırmak
➤ Neden, Niçin, Niye sorularına sağlam bir motivasyon yazısı sunmak 
➤ Sabıkalı olmamak

   Vize Avantajları
➤ Eğitim alırken çalışma izni verilmesi (sadece 6 ay üzeri eğitimlerde bu hak verilir)
➤ Bir iş bulup en az 1 yıllık sözleşme yapılıp, aileyi geçindirecek maaş alınabilecek durumda olduğunuzda aile birleşim hakkı verilmesi
➤ Aile birleşimi ilk eğitim alırken verilmez, iş bulunur ve 1 yıl sözleşme yapılır ve alınan maaş aileyi geçindirecek bir rakam ise o zaman aile birleşim hakkı verilir.
➤ 3 yıl aynı iş yerinde ve aynı işte çalışılabilirse süresiz oturum hakkı verilmesi
 Başvuranın 3. yıldan sonra aynı meslekte ama farklı iş yerinde çalışma hakkının olması
 5. yılın sonunda süresiz oturum hakkı verilmesi
 6. yılın başında vatandaşlık sınav hakkı verilmesi