Aesop's Fables  veya Aesopica, MÖ 620 ile 564 yılları arasında antik Yunanistan'da yaşadığına inanılan bir köle ve hikaye anlatıcısı olan Ezop'a atfedilen bir masal koleksiyonudur. Çeşitli kökenlerden gelen, onun adıyla ilişkilendirilen hikâyeler birçok kaynak aracılığıyla modern zamanlara inmiş ve farklı sözlü kayıtlarda, popüler ve sanatsal medyada yeniden yorumlanmaya devam etmektedir.