C1 İngilizce Konuları PDF

C1 İngilizce Konuları PDF


DİNLEME
Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilme. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilme.

OKUMA
Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilme.

KONUŞMA / KARŞILIKLI KONUŞMA
 Kullanılacak sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilme. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilme. Düşünce ve fikirleri açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşıdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilme.

SÖZLÜ ANLATIM
Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilme, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmayı tamamlayabilme.

YAZILI ANLATIM
Görüşleri ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilme. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilme. Önemli olduğunu düşünülen konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilme. Hedef belirlendiğinde okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilme.

C1 seviyesini gösteren sınavlar puanları

Sınav                            Puan
TOEFL                          95-120
IELTS                            6.5-7.5
CAE (Cambridge)         B ya da C notu
TOEIC Listening           490-495
TOEIC Reading            455-495
YDS (TÜRKİYE)           85-100


c1 ingilizce konuları pdf