Fransa İltica PDF

Fransa İltica PDFYaşadığınız ülkede Politik, Irksal, Dinsel, Cinsel baskılara maruz kaldığınızı veya yaşam koşullarının elverişli olmadığını ve can güvenliğinizin tehlikede olduğunu gösteren belgelerle, Fransa devletinin adlî makamlarına başvurduğunuzda, durumunuz ülkenin ilgili komisyonlarınca incelenir ve eğer kabul görürseniz sığınma hakkı elde edersiniz. Böylece devletin koruması altına girmiş olursunuz.

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve İltica Sığınma Hakları Avrupa Birliği ülkelerine İltica ve Sığınma taleplerinde ''Dublin Anlaşması'' uygulanır. 2017 yılı itibari ile Dublin 3 yürürlükte olup ve halen iltica işlemleri Dublin 3’e göre yapılmaktadır. 

PDF DOSYALAR'Yaşadığınız ülkede Politik, Irksal, Dinsel, Cinsel baskılara maruz kaldığınızı veya yaşam koşullarının elverişli olmadığını ve can güvenliğinizin tehlikede olduğunu gösteren belgelerle Fransa makamlarına başvurduğunuzda ülkenin ilgili komisyonlarınca incelenir ve eğer kabul görürseniz sığınma hakkı elde edersiniz. Böylece Fransa devletinin koruması altına girmiş olursunuz.
Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve İltica Sığınma Hakları Avrupa Birliği ülkelerine İltica ve Sığınma taleplerinde ''Dublin Anlaşması'' uygulanır. 2017 yılı itibari ile Dublin 3 yürürlükte olup ve halen iltica işlemleri Dublin 3’e göre yapılmaktadır.