Kuveyt İşçi Vizesi Bilgiler ~ birolcakir.net

Kuveyt İşçi Vizesi BilgilerKUVEYT’TE ÇALIŞMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN

ÇALIŞMA İZNİ ALMALARI GEREKTİĞİNE DAİR DUYURU

1. Kuveyt’e turist vizesiyle giriş yapan yabancıların bu ülkede çalışmaları yasaktır. Dolayısıyla, ülkede turist vizesiyle çalışan yabancıların Kuveytli makamlar tarafından cezai müeyyideyle karşılaşmaları sözkonusudur.

2. Türk vatandaşlarının da Kuveyt’te çalışabilmeleri için, işe başlamadan önce ilgili Kuveyt makamlarından çalışma izni almış olmaları gerekmektedir. 

3. Çalışma izni işlemleri, işveren tarafından yapılmaktadır. İşveren, istihdam edilecek yabancılar için aynı zamanda sponsor (kefil) vazifesi görmektedir. Sözkonusu kefilin Kuveyt vatandaşı veya Kuveyt firması olması gerekmektedir. 

4. Çalışma izni işlemleri tekemmül ettirilirken, Kuveyt'te çalışacak vatandaşlarımızın Türkiye'deki Kuveyt diplomatik temsilciliklerinden  sağlık raporu ve sabıka kaydı tercümelerini de onaylatmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde bu işlemlerin talep edilmemesi, vatandaşlarımızın Kuveyt'e turist vizesiyle çalışmaya getirildiği anlamına gelmektedir. Ayrıca, turist vizesi Kuveyt’te çalışma ve oturum iznine dönüştürülememektedir.

5. Öte yandan, kefil olma niteliği taşımayan “aracılar” vasıtasıyla Kuveyt’te iş bulan, ancak yapılan iş vaatlerini yeterince araştırmadan, iş sözleşmesi dâhil gerekli yasal işlemleri tamamlamadan Kuveyt’e çalışmaya gelebilecek vatandaşlarımızın işverenle ve/veya aracılarla özellikle mali konularda ihtilafa düşmeleri de kuvvetle muhtemeldir. Yaşanabilecek bu tür anlaşmazlıklarda (turist vizesiyle çalışmak yasak olduğundan) Kuveyt makamları nezdinde yasal işlem başlatılabilmesi de hukuken mümkün olamamaktadır. 

6. Son dönemde art niyetli bazı şahısların, sosyal medya ve internet üzerinden gerçek olmayan bazı şirket ve iletişim bilgilerini kullanarak, Kuveyt’te çalışma vaadiyle vatandaşlarımızı istismar etmeye ve maddi çıkar sağlamaya çalıştıkları da müşahede edilmiştir. 

7. Olası mağduriyetlerin yaşanmamasını teminen, Kuveyt’te çalışmayı öngören vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara riayet etmeleri, tereddüt hâsıl olduğu hallerde Büyükelçiliğimiz Çalışma Müşavirliği ile temas kurmaları rica olunur.   

Saygılarımızla,

T.C. Kuveyt Büyükelçiliği

No comments:

Post a Comment