İngiltere Sigorta Birikimlerinin Talebi

İngiltere Sigorta Birikimlerinin Talebi


Maaşlı Çalışanlar İçin;

İngiltere Hazine ve Gümrük Kurumu (HM Revenue and Customs) bünyesindeki Sigorta Primleri Bölümünden (National Insurance Contributions Office) National Insurance Contributions Record” olarak adlandırılan sigorta cetveli’ni temin ederek veya P60 ve maaş bordrolarıyla (payslips) belgeleri ile Londra Konsolosluk Ataşeliğine sunulması gerekmektedir. Yine HMRC’nin 0300 2003500 (çoğunlukla en son yılı içerir) no’lu telefondan sözlü olarak söz konusu belgeyi talep edebilirsiniz.

Örnek Dilekçeyi konsolosluktan talep edebilirsiniz -  https://goo.gl/RDec5S

HMRC’nin online.hmrc.gov.uk adresinden hesabınızın açılıp National Insurance Contributions Record  Belgesi’ni her bir yıl için “View Details” kısmı tıklanıp tüm yıl detayları görünecek şekilde siyah-beyaz çıktı alınması, kullanıcı adı, şifresi (yazılı olarak konsolosluğa verilecek)  ve cep telefonuna gelecek onay koduyla aynı portaldan Müşavirlik olarak giriş yapıp bu bilgileri teyit etmemiz halinde, National Insurance Contributions Record belgesini dijital versiyonu da kullanılabilir.

Yarı-zamanlı (Part-time) çalıştığınız sürelerini gösterebilmeniz için, yılsonunda Nisan ayında verilen P60 Belgesinin asıllarının ibraz edilmesi gerekir. P60 (asıl ve fotokopileri) ve/veya maaş bordroları (payslips) olmayan vatandaşlarımız yarı-zamanlı çalışılan sürelerin bir kısmı yukarıda bilgileri bulunan kurumun 0300 200 3500 numaralı telefonundan alınacak SARS (Subject Access Request) (Form: CA6430 (IR)) dokümanıyla belgelendirebilirler. Belgenin bildirilen gönderim süresi takribi 29 gündür. Yarı-zamanlı geçen son 5 yıl ise 0300 2003300 numaralı telefonundan alınacak Employment History (Form: OCA41) belgesinde görünebilmektedir.

Serbest Meslek (Self-Employed) lar İçin;

Ticari faaliyetlerini ve vergi dökümlerini gösteren Form SA302 formlarını HMRC’nin 0300 2003310 numaralı telefonundan almaları gerekir. Belgenin bildirilen gönderim süresi takribi 7-15 gündür. Class 2 & 4 kayıtları da kişiyi çalışıyor göstermekte olup, aksini ispat için gereklidir.

Self-Employed (serbest meslek) olarak çalışıyorsanız, muhasebecinizin HMRC ile görüşüp çalışmanızı durdurması, çalışmanızı durdurduktan sonra kendi antetli kağıdına çalışmayı bıraktığınızı/ticari faaliyeti durdurduğunuzu ilgili tarihiyle belirten bir destekleyici yazı vermesi gerekiyor. Bu yazı alındıktan sonra belgeye (mümkünse) self-employed başlangıç/bitiş tarihini ekleterek Employment and Benefits History (0300 2003300) (Form: OCA41) belgesi alarak Londra Konsolosluğu Müşavirliğine onaylatmanız gerekir. Belgenin bildirilen gönderim süresi takribi 7-15 gündür.