İngilizce B1 seviyesi konu anlatımı PDF

İngilizce B1 seviyesi konu anlatımı PDF


Bu bölümde İngilizce B1 seviyesi konu anlatımlarını tek PDF ile bulabileceksiniz. Aşağıda hem konuların başlıklarını hem de PDF indirme linkini bulabilirsiniz.

İngilizce Present Perfect Tense 

İngilizce Present Perfect Continuous Tense 

İngilizce When – How long (Ne zaman/dır – Ne kadar zamandır) 

İngilizce Past perfect tense 

İngilizce Past perfect Continuous tense 

İngilizce Future Continuous Tense 

İngilizce Future Perfect Tense 

İngilizce Future Perfect Continuous Tense

İngilizce Tag Questions / Reply Questions (Karşılık Verme) 

İngilizce Modals (Can - Be Able To) 

İngilizce Modals (Could do ve Could Have Done) 

İngilizce Modals (Must ve Can’t)

İngilizce Modals (May ve  Might) 

İngilizce Modals  (Must ve Have To)

İngilizce Modals (Should / Ought to) 

İngilizce Had Beter (…… olsa iyi olur) 

İngilizce It's Time (Zamanı Geldi) 

İngilizce In Case  - As If (...ır diye - sanki)

İngilizce Prefer - Would Rather (Tercih etmek)

İngilizce Permission (İzin Alma -Verme) 

İngilizce Used To - Get Used To - Would (Past Habits - Eski Alışkanlıklar) 

İngilizce Too – So - Either – Neither 

İngilizce Prepositions (Edatlar) 

İngilizce Passive Voice (Edilgen Yapı)  

İngilizce Reported Speech (Dolaylı Anlatım) 

İngilizce If Clauses - Conditionals (Koşullu Cümleler) 

İngilizce Wish - If Only (Keşke) 

İNGİLİZCE B1 KONULARINI PDF OLARAK İNDİR