Yoghurt ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Yoghurt ile ilgili cümleleryoghurt - yogurt

A low-fat strawberry yoghurt

Az yağlı çilekli yoğurt.

Yoghurt is a Turkish product.

Yoğurt bir Türk ürünüdür.

The best yogurt is Turkish yogurt.

En güzel yoğurt Türk yoğurdudur.

Is this Turkish yoghurt?

Bu Türk yoğudumudur?


No comments:

Post a Comment