Wreck ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Wreck ile ilgili cümlelerwreck - enkaza çevirmek, mahvetmek, perişan etmek, bitik, perişan, harap, sinirleri harap olmuş

The survivors of the wreck.

Enkazdan kurtulanlar.

These are wreck of their marriage.

Bunlar evliliklerinin enkazı.

The explosion wrecked several cars and damaged nearby buildings.

Patlama birkaç arabayı harap etti ve yakındaki binalara zarar verdi. 

I was a complete wreck by the end of my exams.

Sınavlarımın sonunda tam bir enkazdım.
No comments:

Post a Comment