Worst ile ilgili cümleler

Worst ile ilgili cümleler


worst -  en kötüsü, en kötü durum/şey/kişi/hâl, en kötü olasılıkla/ihtimalle/durumda, en kötü bir şekilde

What's the worst job you've ever had?

Şimdiye kadar sahip olduğun en kötü iş nedir?

I've made some mistakes in the past, but this is definitely the worst.

Geçmişte bazı hatalar yaptım, ama bu kesinlikle en kötüsü.

At worst, we might lose our money.

En kötü ihtimalle, paramızı kaybedebiliriz.

This is of of the worst affected area.

Bu, en kötü etkilenen alanlardan biridir.