Worse ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Worse ile ilgili cümlelerworse - daha kötü/zor

The exam was worse than I expected.

Sınav beklediğimden daha kötüydü.

We'll have to stop the game if the rain gets any worse.

Yağmur daha da kötüleşirse oyunu durdurmak zorunda kalacağız.

The weather changed for the worse.

Hava kötü yönde değişti.

The others had been drunk too and worse than herself.

Diğerleri de sarhoştu ve kendisinden daha beterdi.

The accommodations were awful, and the food was worse.

Kalacak yer korkunçtu ve yemek daha kötüydü.

No comments:

Post a Comment