Worry ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Worry ile ilgili cümlelerworry - kaygılanmak, endişelenmek, merak etmek, kaygılandırmak, endişelendirmek, rahatsız etmek, canını sıkmak, sorun, dert, tasa, endişe, kaygı, merak

Don't worry - she'll be all right.
Endişelenme - o iyi olacak.

She's always worrying about something.
Sürekli bir şeyler için endişeleniyor.

I worry that he might run away.
Onun kaçabileceğinden endişeleniyorum.

It worries me that he hasn't phoned yet.
Henüz aramamış olması beni endişelendiriyor.

Health Worries.
Sağlık Endişeleri.

She's been sick with worry.
Endişeden hastalandı.

No comments:

Post a Comment