World ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

World ile ilgili cümlelerworld - dünya, tüm dünyaya ilişkin, dünya âlemi ilgilendiren

The entertainment world.

Eğlence dünyası.

The world of politics.

Siyaset dünyası.

His whole world fell apart when she left.

O gidince tüm dünyası başına yıkıldı.

World peace.

Dünya barışı.

The world championships.

Dünya şampiyonaları.


No comments:

Post a Comment