İngiltere Startup Vizesi Pitch Deck ~ birolcakir.net

İngiltere Startup Vizesi Pitch Deck                                                               Pitch deck nedir?

Pitch deck genellikle PowerPoint, Keynote veya Prezi kullanılarak oluşturulan ve izleyicilere iş planınız hakkında hızlı bir genel bir bakış sağladığınız kısa bir sunumdur. Pitch deck genellikle potansiyel yatırımcılarla, müşterilerle, partnerlerle ve girişimcilerle yüz yüze ya da online görüşmelerde kullanılır.

Pitch Deck kısa ve basit olmalı. Asıl önemli olan şey, işinizin sadece temel noktalarını anlatabilmektir.

 Pitch Deck İndir


Pitch Deck’in İçeriği

Problem

Bu kısımda startupın ürün/hizmet geliştirerek çözüm bulduğu problemin oluşumu açıklanır. Girişimci toplum, sektör ve teknoloji alanında somut bir ihtiyacı tanımlar. Trendlere, istatistiklere ve teknik makalelere atıfta bulunur. Böylece ihtiyaç objektif yol ve yöntemlere dayandırılır.

Çözüm / Ürün

Startupın ürünü tanımlanan problemi çözer. Ürün slaytı aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

 • Ürün tanımlanan problemi nasıl çözüyor?
 • Ürün neler yapabilir?
 • Ürün hangi özelliklere sahip?
 • Müşteriler neden bu ürünü satın almalılar?
 • Ayırt edici özelliği nedir?
 • Müşteriler bu ürünle hangi artılara sahip olurlar?
 • Ürün fikri nasıl oluştu?

Verilmek istenen mesaj ürün problemin harika bir çözümüdür ve pazar potansiyeli devasa büyüklüktedir olmalıdır.

Takım

Yatırımcılar fikirden çok ekip üyelerine yatırım yaparlar. O yüzden bu kısım titizlikle oluşturulmalıdır. Takım üyeleri, geçmiş tecrübeleri, becerileri ve startuptaki pozisyonları anlatılmalıdır.

Pazar ve rakipler

Aşağıdaki sorular bu bölümde size yardımcı olabilir:

 • Ürün hangi pazarda yer alıyor ve pazardaki konumu nedir?
 • Hangi potansiyeli sunuyor?
 • Ne kadar büyüme oranı beklenmeli?
 • Pazar nasıl gelişiyor?
 • Rakipler kimler?

Burada önemli olan tanımlanan pazar hedefini istatistiklerle somut ve anlaşılır ortaya koymaktır. Eğer pazar hakkında hiçbir istatistik yoksa girişimci pazarı daha büyük tanımlayabilir ve pazarını seçerken örnek olarak daha üst veya yakın bir ürünü inceleyebilir.

Fiyat ve ürünün kar marjı

Pazara giriş sürecinde startupların bir çoğu fiyatlandırma aşamasında zorlanabiliyor. Özellikle piyasadaki fiyat aralığı çok geniş ise. Bu yüzden girişimci fiyat tahminini isabetli ve makul bir şekilde açıklamalıdır. Burada girişimci rakiplerinin fiyat yelpazesini göstermeli ve kendi ürününün piyasadaki yerini belirlemeli ve sebeplendirmeli. Ayrıca beklenen kar marjı belirtilmeli ve nasıl ölçek ekonomisi aracılığıyla arttırabileceği gösterilmeli.

Strateji

Bir startup genelde adım adım kurulur ve bunun için net bir strateji gereklidir.

Bir girişimci aşağıdaki sorulara cevap verebilmelidir:

 • Hedeflenen büyüme nasıl sağlanacak?
 • Hangi kanallar ne zaman, nasıl ve hangi yöntemlerle kullanılacak?
 • Başarı faktörleri ve tanıtım araçları nelerdir?

Pitch Deck sunumu iş veya finans planı değildir

Bu sunum iş planı yerine geçmez ama iş planında da bahsi geçen (özellikle finansal), yukarıdaki konuları içermesi gerekir.

No comments:

Post a Comment