Get married ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Get married ile ilgili cümlelerGet married “evlenmek” demektir. Kiminle evlendiğimizi söylemiyorsak, yani fiilden sonra nesne koymuyorsak get married demek; kiminle evlendiğimizi söylüyorsak, yani fiilden sonra nesne koyuyorsak marry demek daha yaygındır

Birol and Mariam got married last month.

Birol ile Meryem geçen ay evlendiler. 

Eğer get married ifadesinden sonra nesne kullanmak istiyorsak to edatını kullanmak gerekir. Yine Türkçesinin “ile evlenmek” olduğuna dikkat edin

She got married to her childhood sweetheart.

Çocukluk aşkı ile evlendi.


No comments:

Post a Comment