İngilizce Kuş Tanıtımı

İngilizce Kuş Tanıtımı


 A bird is an flaying animal with two feet, and a tail.- Kuş iki ayağı ve kuyruğu olan uçan bir hayvandır.

Birds have feathers, wings and a beak with no teeth.- Kuşların Tüyleri, kanatları ve dişleri olmayanda bir gagası vardır.

Birds are bipedal animals. This means they have two feet and can stand, walk, and run- Kuşlar iki ayaklı hayvanlardır. Bunun anlamı , ayakta durabilecek ,yürüyebilecek ve koşabilecek iki ayağı olmasıdır.

They are warm-blooded animals an they can lay eggs. They usually lay their eggs in a nest to get youngs- Sıcak kanlı hayvanlardır ve yumurtlayabilirler. Yavrulamak için bir yuvaya yumurta bırakırlar.

They incubate on their eggs until they hatch. – Yavru kuşlar yumurtadan çıkana kadar yumurtaların üstünde kuluçkaya yatarlar.

There are around 10.000 different species of birds worldwide.- Dünyada yaklaşık 10.000 kuş türü bulunur.

Birds communicate using songs and calls. They can also communicate with visual signals, such as quickly flapping their wings.- Kuşlar öterek ve şarkı söylerek iletişim kurarlar.Aynı zamanda kanatlarını çırparakda iletişim kurdukları olur.

Birds have a very lightweight but strong skeleton- Kuşların çok hafif ama güçlü bir iskelet sistemi vardır.

The Bee Hummingbird is the smallest bird in the world and It is only 5 cm- Arı sinek kuşu en küçük kuşdur ve sadece 5 santimetredir.

The Ostrich is the largest bird in the world. It also lays the largest eggs and can run 97 kilometers per hour- Deve kuşu dünyadaki en büyük kuştur. Aynı zamanda dünyada en büyük yumurta yapan kuş olup saatde 97 kilometre hızla koşabilir.

Birds can live all over the world. They usually build their nests in trees. Because, trees provide plenty of materials for the bird to build its nest.- Kuşlar dünyanın her yerinde yaşayabilirler. Yuvaklarını genellikle ağaçlara yaparlar. Bunun nedeni ağaçların kuşa yuva yapabilmesi için yeteri miktarda malzeme sağlamasıdır.

Birds diet depends on their species. Some birds feed on nectar and somes feed on fruits, meat, bats, fruits, fish, grain and/or insects. Kuşların yiyecek alışkanlığı türlerine göre değişir. Bazı kuşlar nektar ile beslenirken, bazıları meyve, et, yarasa, balık ve/yada böcekler ile beslenir.

The lifespan of the birds also depends on their species- Kuşların yaşam ömrü türlerine bağlıdır.