Donkeys have long ears, a short thick head, a short mane, thin limbs and narrow hooves. – Eşeklerin uzun kulakları, kısa ince bir kafası, kısa bir yelesi , ince bacakları ve dar toynakları (Toynak=Hayvanların ayak tırnakları ) vardır.

Donkeys also have tails. Their tails look like a cow’s tail- Eşeklerin aynı zamanda kuyrukları vardır. Kuyrukları ineğinkine benzer.

Donkeys can have gray brown, black or white coats- Eşekler koyu gri ,siyah yada beyaz deri renklerine sahip olabilirler.

Donkeys vary in size, depending on breed and management.The height of donkeys ranges from 79 cm to 160 cm, and the weight from 80 to 480 kg – Eşekler türüne bağlı olarak farklı büyüklükte olurlar. Eşeklerin uzunluğu 79 ila 160 santimetre , ağırlığı ise 80 ila 480 kilogram arasında değişir.

Genarally, human use donkeys as a working animal. – Genel olarak insanoğlu eşekleri iş hayvanı olarak kullanır.

Donkeys can also run up to 50 kilometers per hour – Eşekler aynı zamanda saatde 50 kilometre hıza kadar koşabilirler.

The English name of a male donke is Jack and a female Jenny. – Erkek eşeğin İngilizce simi Jack dişsininki ise Jenny dir.

Male donkeys bray. When they bray they make the characteristic “Aw-EE, Aw-EE” sound. Erkek eşekler anırırlar. Anırdıkları zaman karekterisik “aiiii -aiii-” sesini çıkartırlar.

Donkey are herbivores. Therefore, they eat different types of vegetation- Eşekler otoburdurlar. Bu yüzden faklı türde bitkilerle beslenirler.

The donkey does not have natural ‘waterproof’ coats like horses. That is way they need a shelter – Eşek at gibi su geçirmez bir deriye sahip değildir. Bu yüzden bir barınağa ihtiyaçları vardır.

Donkeys can live 25-35 years in captivity (about 10 to 25 years in the wild). – Eşekler tutsak olarak 25-25 yıl arası (yabani ortamda 1-25 yıl arası yaşarlar.