İngilizce Aslan Tanıtımı

İngilizce Aslan Tanıtımı


 Lions are the second largest big cat species in the world – Aslanlar dünyada kedigillerden en büyük 2. olanıdır.

Male lions have manes and they are generally larger than the females – Erkek aslanların yeleleri vardır ve dişilerden daha iridirler.

All lions roar and an adult male’s roar can be heard up to 8km away- Bütün aslanlar kükrerler ve erkek bir aslanın kükremesi 8 kilometre öteden duyulabilir

Lions are carnivores and eat meat.They can take down just about any decent sized animal. Some of their favorite prey includes water buffalo, antelope, impala, and zebras.- Aslanlar etoburdurlar. Herhangi büyüklükte bir hayvanı devirebilirler. Aslanların favori avları arasında Bufalolar, antiloplar, impalalar ve zebralar yer alırlar.

A female lion needs 5kg of meat a day. A male needs 7kg or more a day- Dişi bir aslanın gülük 5 kg ete erkek aslanın ise 7kg yada daha fazla ete ihtiyacı vardır.

Lions can run at a speed of up to 81kmph.- Aslanlar satde 81 kilometre hızla koşabilirler.

In the wild, lions live for an average of 12 years and up to 16 years. They live up to 25 years in captivity – Doğada Aslanlar 12 ila 16 yıl arasında yaşarlar . Kafeste ise 25 yıla kadar yaşabilirler.

Lions are excellent swimmers.- Aslanlar iyi yüzücüdürler.

The name for a baby lion is a cub, whelp or lionet.- Yavru aslanlar kap (cub), whelp (enik ) yada lionet (layonet) olara adlandırılırlar.

Most lions found in the wild live in southern and eastern parts of Africa- Doğada yaşayan aslanların bir çoğu güney ve doğu Afrikada bulunurlar.

In the wild, lions rest for around 20 hours a day.- Doğadaki aslanlar günde ortalama 20 saat dinlenirler.

Etiketler : aslan tanıtımı ingilizce