Be ing takısı alır mı

Be ing takısı alır mı


 Be (fiil) – olmak , var olmak ,bulunmak

Be fiili süreklilik anlamı içeren zamanlarda – ing eki almaz ancak fillerin isimleştirilmesi durumu söz konusu olduğunda ing takısı alır, being gibi.

Being (isim) - olmak, varoluş, varlık, yaradılışı


 Be (fiil) cümleler

There must be something wrong.

Yanlış bir şey olmalı.

I want to be a teacher.

Öğretmen olmak istiyorum.

She will be waiting.

Bekliyor olacak.

Being (isim) cümleler

Your money is being counted.

Paranız sayılıyor.

The single market came into being in 1993.

Tek (ortak) pazar 1993 yılında ortaya (var oldu)çıktı.