Attachment ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Attachment ile ilgili cümlelerattachmentek dosya, bağlılık, haciz, dosya, alaka

I have attached the file in my last mail.

Son mailimde dosyada ek dosya olarak ekledim.

The food processor came with a blender attachment.

Mutfak robotu bir blender eki ile birlikte geldi.

Birol felt a sentimental attachment to the place.

Birol, mekana karşı duygusal bir bağlılık hissetti.

He formed an attachment with a young widow.

Genç bir dul ile bir bağ kurdu.

No comments:

Post a Comment