Arrest ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Arrest ile ilgili cümleler arrest /tutuklamak.


He was arrested for possession of drugs.
Uyuşturucu bulundurması nedeniyle tutuklanmıştı.

The police could arrest you for that.
Polis seni bunun için tutuklayabilir.

The police are not here to arrest you.
Polis, seni tutuklamak için burada değil.

You are under arrest.
Tutuklusunuz.

Birol was afraid that the police might arrest him.
Birol polisin onu tutuklayabileceğinden korkuyordu/korktu.

Etiketler : arrest ile ilgili cümleler

No comments:

Post a Comment